10 marca – piątek I tygodnia WP

Tworzyć cywilizację życia

Okres Wielkiego Postu, to nie tylko czas pojednania z Bogiem, uznania swojej grzeszności, to przede wszystkim moment pogodzenia się z bliźnim. Właśnie teraz mamy okazję zobaczyć i ponaprawiać nasze międzyludzkie relacje. Ileż jest w nich pychy, arogancji, zarozumialstwa, chęci wywyższania się i dominowania? Ileż zazdrości, zawiści, chęci zemsty, obojętności, lekceważenia, egoizmu, nieuzasadnionej złości, czy pogardy? A ustawiczne pretensje i żale, narzekania i utyskiwania, wieczne niezadowolenie, krytyka, dokuczanie i małostkowe wypominanie wszystkim naokoło, nawet najmniejszych potknięć. Czy to służy budowaniu Królestwa Bożego? (por. Ga 5, 19-23)

Wszystko to czeka na uleczenie. Jest jak boląca, nie zaleczona rana, czekająca na uzdrowiciela. Cóż z tego, że uczestniczymy w niedzielnej Mszy św., że odmawiamy poranne i wieczorne paciorki, że przystępujemy do sakramentów, skoro w naszych międzyludzkich stosunkach nic się nie zmienia, skoro nie umiemy wybaczyć, ani się pogodzić?

Pamiętamy wszyscy te kilka podniosłych dni choroby i śmierci Papieża Jana Pawła II sprzed prawie roku. Pamiętamy te piękne gesty pojednania i wzniosłe uczucia, jakie nas wtedy wypełniały. I co z tego do dzisiaj pozostało? Ileż z tych dobrych postanowień zostało zrealizowanych, a ile się rozmyło w nijakości? Czy rzeczywiście nasza cywilizacja staje się cywilizacją życia i miłości, przebaczenia i wzajemnej pomocy, czy raczej brnie nadal w przemoc, wrogość, indywidualizm i egoizm, we wzajemne urazy i uprzedzenia, w nienawiść i zazdrość?

Zastanówmy się i odstąpmy od naszych grzechów, a rozmiłujmy się w cywilizacji życia i kulturze życzliwości. Aby uzyskać Boże przebaczenie, pogódźmy się szybko ze swoim bratem (por. Mt 5, 25). Nie zwlekaj, nie odkładaj, nie usprawiedliwiaj się. Cywilizacja życia nie spadnie z nieba w sposób cudowny. Tylko Ty i ja możemy ją zbudować szczerym wysiłkiem pojednania i wzajemnego wybaczenia.

To także może być wielkopostnym postanowieniem.

więcej materiałów TUTAJ