17 marca – piątek II tygodnia WP

Centralne wydarzenie w historii ludzkości

Józef, najmłodszy z synów Izraela (Jakuba) jest archetypem Jezusa, który cierpi dla zbawienia swojego ludu. Sprzedany w niewolę za 20 sztuk srebra miał w przyszłości przyczynić się do ocalenia Ludu Bożego. Ewangelia, w sposób jeszcze bardziej dobitny – w przypowieści o winnicy – mówi o losie Syna Bożego, który posłany przez Ojca miał zostać zabity dla zbawienia ludzi (por. Mt 17, 22-23; Mk 8, 31). Zresztą cała liturgia Wielkiego Postu jest przygotowaniem do Misterium Paschalnego – Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa.

To co powyżej tak ładnie i gładko mi się napisało, to kilka bardzo okrągłych i teologicznie poprawnych zdań. Ale co z nich wynika?

Czy noszę sercu tę świadomość, że właśnie Męka, Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa są absolutnym centrum, punktem kluczowym całej historii ludzkości? Nie ma, nie było i nie będzie wydarzenia większego i ważniejszego od tego, które dokonało się w Wielki Piątek na Golgocie i w niedzielę Zmartwychwstania! Zanurzeni w codzienności, uwikłani w małe sprawy dnia powszedniego nie mamy czasu, okazji i możliwości, aby się nad tym głębiej zastanawiać, a przecież jest to wydarzenie, które dla mojego życia powinno być (!) punktem centralnym i szczytowym. Skoro bowiem Bóg z miłości do człowieka, Syna swego nie oszczędził, ale Go za mnie i za ciebie wydał (por. J 3, 16; 1 J 4, 9; Rz 8, 3; Gal 4, 4), to czyż może być dla mnie coś ważniejszego, coś bardziej znaczącego, a zarazem coś bardziej wstrząsającego?

Co trzeba zrobić, aby ta prawda o Miłości Boga do człowieka dotarła do mnie z całą wyrazistością i siłą? Jakich trzeba użyć środków, abym o tym fakcie pamiętał nie tylko w czasie Wielkiego Postu i Wielkanocy?

Okrągłe, teologiczne zdania nie mają większego sensu, jeśli Męka, Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa nie znajdą się rzeczywiście w centrum mojego życia.

więcej materiałów TUTAJ