18 marca – sobota III tygodnia WP

Nawrócenie to twoja osobista decyzja

Nieraz wydaje nam się, że Bóg będzie na siłę zabiegał o nasze nawrócenie, bez względu na to, co my sami uczynimy. I tak jest rzeczywiście. On nie oszczędził nawet swojego Syna (por. Rz 8, 32), ale… ostateczna decyzja należy jednak do ciebie i do mnie osobiście. Miłosierny ojciec – z dzisiejszej Ewangelii – nie mógł okazać miłosierdzia swojemu synowi, nie mógł rzucić mu się na szyję i obdarzyć miłością, dopóki ten był daleko. Nie może Bóg – nawet w swojej wszechmocy – zbawić nas, bez naszego udziału. Mógł nas stworzyć bez nas, ale zbawić nas, bez nas – nie potrafi!

Kto w pysze twierdzi, że nie ma grzechów, nie tylko czyni Boga kłamcą (por. 1 J 1, 10), ale sam odrzuca wybaczenie i miłosierdzie.

Obecny Papież Benedykt XVI, będąc jeszcze kardynałem, powiedział w Subiaco, w ubiegłym roku, odbierając nagrodę św. Benedykta: W Europie rozwijana jest obecnie kultura, która stawia się w totalnej opozycji nie tylko w stosunku do chrześcijaństwa, ale i w stosunku do każdej tradycji religijnej i moralnej ludzkości. Współczesna kultura europejska wyklucza Boga ze świadomości publicznej…, a przyczyną tego wydaje się być nieuleczalne uczulenie współczesnego człowieka na sacrum, utrata poczucia i banalizacja grzechu i sensu nawrócenia. Człowiek współczesny w swojej pysze nie chce słyszeć o tym, że coś zrobił źle, że potrzebuje nawrócenia i przebaczenia, że nie jest doskonały, chociaż tak mu się wydaje. Człowiekowi współczesnemu nie chcą przejść przez gardło słowa: zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem bliźniego (por. Łk 15, 18). I dlatego nawet Bóg, który zrobił wszystko dla zbawienia człowieka nie potrafi temuż człowiekowi okazać miłosierdzia, bo on sam je odrzuca. I to jest największa katastrofa współczesnego świata.

Nawrócenie, to ostatecznie… twoja osobista decyzja…

więcej materiałów TUTAJ