23 marca – czwartek III tygodnia WP

Zatwardziałość serca

Zatwardziałość serca to taka cecha ludzkiego charakteru, która powoduje, że mimo ewidentnych i racjonalnych dowodów mówimy dobru „nie”. Bywa też nazywana uporem, przewrotnością, czy po prostu pychą. Zatwardziałość serca to w końcu taka cecha, która powoduje, że nawet sam Bóg nie potrafi dotrzeć do człowieka i doprowadzić go do zbawienia. Bardzo często w Piśmie Świętym spotykamy się z pojęciem zatwardziałości ludzkiego serca, która powoduje, że człowiek odwraca się od Boga i nie przyjmuje Jego łaski (por. Ps 95, 8-11; Jr 7, 24; 9, 13; 11, 8; Syr 11, 21; Mt 15, 18-20; 19, 8; Mk 7, 21-23; J 12, 40; Dz 28, 27; Rz 1, 21; 2, 5). Spotykamy ją i dzisiaj, u współczesnego człowieka, który zadufany w swoje wielkie możliwości i osiągnięcia często z wielką pychą odrzuca Boga i Jego miłość, podążając za pragnieniami zatwardziałego serca. Ileż razy dzieje się tak i w naszym życiu, że widzimy dobro, pociąga nas ono i urzeka, a jednak w zatwardziałości serca podążamy za złem.

O tym mówi św. Paweł w Liście do Rzymian: Nie rozumiem bowiem tego, co czynię, bo nie czynię tego, co chcę, ale to, czego nienawidzę – to właśnie czynię. (por. Rz 7, 15-19) Dlaczego tak jest? Co jest powodem tej niezrozumiałej i całkowicie irracjonalnej postawy? Serce ludzkie jest niezgłębione dla samego człowieka i pozostaje tajemnicą szczególnie wtedy, gdy odwraca się od Stwórcy. Jan Paweł II na początku swojego pontyfikatu nawoływał: „Otwórzcie Chrystusowi drzwi waszych serc… Człowiek nie może zrozumieć nawet siebie samego bez Chrystusa”. I tak chyba jest rzeczywiście. Nie potrafimy zrozumieć samego siebie, bo powodują nami często całkowicie irracjonalne i nieprzewidywalne siły, z których jedną jest właśnie zatwardziałość serca, czyli pycha. Jedynym lekarstwem jest łaska i miłość Chrystusa, którą trzeba dzisiaj na nowo odkryć i jej zaufać nawet bardziej niż naszemu – czasami bardzo – dziwnemu sercu.

więcej materiałów TUTAJ