3 kwietnia – poniedziałek V tygodnia WP

Przewrotność naszych wyroków

Znalezione obrazy dla zapytania condemned Jesus

Tak w czytaniu z Księgi Daniela, jak i w dzisiejszej Ewangelii, uderza przewrotność i zaślepienie tłumu – oskarżycieli – którzy sami będąc grzesznymi, z taką łatwością i perfidią oskarżają upadłą kobietę.

Jest to jednak, niestety, postawa niemalże „normalna”, także w naszych czasach, przesyconych pornografią i nastawionych na używanie i zaspokajanie cielesnych potrzeb. Ale jest w tym jeszcze coś więcej. Słuchając opowieści o niesłusznie skazanej Zuzannie i kobiecie, którą przyprowadzono do Jezusa, rodzi się we mnie smutna refleksja: jakże łatwo ferujemy wyroki, w sposób przewrotny i niemal perwersyjny, szybko i bez namysłu potępiamy, osądzamy, skazujemy… Chrystus – pochylony nad grzesznikiem – pisze coś palcem po ziemi… A może wypisuje twoje grzechy, który uważasz się za sprawiedliwego, jednak łatwo oskarżasz i potępiasz innych? A może chce ci pokazać, że i ty przyczyniłeś się do grzechów tej kobiety, tylko sprytnie zakamuflowałeś swój udział? A może przypomina, że to On jest jedynym sprawiedliwym – bez grzechu – jedynym sędzią i tylko On ma prawo rzucić kamień? Ale tego nie robi! Czemuż więc ty miałbyś okazać się bardziej sprawiedliwy od samego Boga?

Pan jest bogaty w miłosierdzie (por. Ps 103, 8; Jr 3, 12; Dn 9, 9; Jl 2, 13; Mdr 15, 1; Ef 2, 4), widzi obolałe serce człowieka i nie chce śmierci grzesznika, który żałuje (por. Ez 33, 11; Łk 15, 7), ale aby się nawrócił i żył (por. Ez 18, 23).

Oczywiście, nie możesz przyklaskiwać złu, ale nie potępiaj człowieka! Nie skazuj go tak łatwo i jednoznacznie, bo możesz się mylić, a wtedy ty, oskarżyciel staniesz się oskarżonym i uczynią ci według miary nieprawości twojej.

więcej materiałów TUTAJ