5 kwietnia – środa V tygodnia WP

Prawda, która wyzwala

Trzej młodzieńcy z Księgi Daniela, niewolnicy na dworze króla Nabuchodonozora na pewno poznali prawdę i prawdzie tej zdecydowali się służyć. Pomimo, że byli niewolnikami, w rzeczywistości prawda o Bogu Jedynym, którą poznali, wyzwoliła ich od strachu i pozwoliła sprzeciwić się królowi. Uratowała ich także od śmierci w piecu ognistym. Jest to niewątpliwie obraz człowieka znajdującego się w niewoli grzechu, który poznawszy wyzwalającą moc Prawdy jest w stanie przeciwstawić się zniewoleniu, jakie niesie ze sobą grzech. Ową Prawdą ostateczną, która może nas z tej niewoli wyzwolić jest Syn Boży, Jezus Chrystus (por. J 14, 6).

Related image

Niewolnik jest zastraszony i nie widzi wyzwalającej mocy Prawdy. Nie jest synem i nie widzi w Bogu – Ojca. Postępuje drogą niewolnika i jest posłuszny temu, co go zniewala. Człowiek wolny – dziecko Boże – zna Prawdę i umie się sprzeciwić zniewalającej mocy grzechu, potrafi powiedzieć «nie», tam gdzie to jest konieczne, bo wie, że za nim stoi Bóg, który jest Ojcem wyzwalającej Prawdy. Tenże Bóg, Ojciec Prawdy, który potrafił wyprowadzić Izraela z niewoli egipskiej (por. Wj 6, 6; 13, 14), a młodzieńców uratować z pieca ognistego, zesłał swojego Syna, aby nas wyzwolić z niewoli grzechu (por. Rz 6, 6; 1 J 1, 7), abyśmy mogli uczestniczyć w wolności dzieci Bożych (por. Rz 8, 21; Gal 5, 1).

W naszych czasach – jak sądzę – przeważa jednak mentalność niewolnika, który nie tylko, że nie widzi swojego zniewolenia, ale nawet z przyjemnością się tej niewoli poddaje. Odrzuca Prawdę – Jezusa Chrystusa, a nawet przewrotnie nazywa tę właśnie Prawdę – zniewoleniem. Jakże bowiem inaczej nazwać to, co dzieje się we współczesnych, bogatych i tak bardzo zdegenerowanych społeczeństwach Zachodu, gdzie dano przyzwolenie aborcji, eutanazji, homoseksualizmowi, pornografii, narkomanii i wszelkiej maści dewiacjom? Mamy do czynienia przecież wciąż z tym samym zniewoleniem, któremu nadano jedynie inne nazwy, często bardziej atrakcyjne, odwracające naszą uwagę od tego co istotne, abyśmy mogli z łatwością poddać się rozkoszom nowoczesnych zniewoleń.

Czy dostrzegam w sobie mentalność niewolnika?

więcej materiałów TUTAJ