Wielki Piątek, Męki Pańskiej – noc Adoracji

W momencie śmierci zatrzymują się wszystkie zegary, kończy się czas a zaczyna wieczność.

W niebie, … ale i w piekle … zegary nie są już potrzebne …

Czy jesteś gotowy na spotkanie wieczności?

Wszystko ma swój czas, i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem:
Jest czas rodzenia i czas umierania,
czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasądzono,
czas zabijania i czas leczenia,
czas burzenia i czas budowania,
czas płaczu i czas śmiechu,
czas zawodzenia i czas pląsów,
czas rzucania kamieni i czas ich zbierania,
czas pieszczot cielesnych i czas wstrzymywania się od nich,
czas szukania i czas tracenia,
czas zachowania i czas wyrzucania,
czas rozdzierania i czas zszywania,
czas milczenia i czas mówienia,
czas miłowania i czas nienawiści,
czas wojny i czas pokoju.
(Kohelet 3:1-8)