fragmenty z książki: „Mów do ludzkich sumień”

18 marca  – Ks. Edward Staniek napisał książkę „Żyjemy w świecie pogan.”

Tak! Rzeczywiście, żyjemy w świecie pogan, nawet nie ateistów, ale pogan, bo czczą oni różnego rodzaju bożki, fałszywe idole, mamony, takie jak: telewizja, Internet, pornografia, rozrywka, nadmierna troska o zdrowie, o fizyczny wygląd, o urodę, o dobre samopoczucie, o pełne konto, o karierę. To są bożki współczesnych pogan. Żyjemy rzeczywiście w świecie pogan.

Świat, w którym żyjemy, to świat rozkapryszonych i egoistycznych dużych dzieci, które szukają jedynie przyjemności i rozrywki. A kiedy nie dostają tego, czego kapryśnie i powodowani chwilowymi zachciankami się domagają, to gniewają się i tupią nóżkami.

Jak pokazać współczesnym, dorosłym ludziom, że tak właśnie żyją? Jak leczyć ich z pogaństwa, z kultu bożków, a nade wszystko z egoizmu i kaprysu? Hedonizm i bezmyślność, pretensje do wszystkich i o wszystko, pogoń za najbardziej perwersyjnymi przyjemnościami i wieczne niezadowolenie: oto charakterystyka współczesnej, pogańskiej cywilizacji.

Książka „Mów do ludzkich sumień” dostępna na stronie:

https://sites.google.com/view/sumienie/home
Tu można dokonać zamówienia, wypełniając formularz.

okladka