Życie jest silniejsze niż śmierć

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga.
W Nim było ŻYCIE, a ŻYCIE było światłością ludzi,
a światłość w ciemności świeci i ciemność śmierci jej nie ogarnęła.
I śmierć nie mogła zatriumfować nad ŻYCIEM,

Bo życie jest silniejsze niż śmierć
i dlatego ŻYCIE zmartwychwstało!

Z modlitwą i życzeniami radości Życia Wiecznego …