metafizyka Czystego Istnienia … cz. VI

Co jest najważniejszą właściwością (kategorią) każdego bytu? Aby byt był bytem, najpierw i przede wszystkim musi istnieć. Najważniejszą więc kategorią każdego bytu jest akt istnienia. Coś co nie istnieje nie jest bytem. Niebytu nie możemy pojąć, niebyt jest logicznie sprzeczny. O niebycie nie możemy mówić. Niebyt jest więc zaprzeczeniem, negacją, zniszczeniem istnienia. Na drugim miejscu … Czytaj dalej „metafizyka Czystego Istnienia … cz. VI”

metafizyka Czystego Istnienia (5) – modalna logika Bytu Koniecznego…

Wprowadźmy podstawowe pojęcia: □ – coś istnieje (operator istnienia) ~ – nie (operator zaprzeczenia) ◊ – może (operator możliwości) ○ – musi (operator konieczności) ~□ – coś nie istnieje – (zaprzecznie istnienia) A teraz zbudujmy kilka zdań z powyższych operatorów: ◊□ – coś może istnieć = byt przygodny ◊~□ – coś może nie istnieć = … Czytaj dalej „metafizyka Czystego Istnienia (5) – modalna logika Bytu Koniecznego…”

metafizyka Czystego Istnienia (4) – stwarzanie…

Stwarzanie to wydobywanie z nicości i „umiejscawianie w istnieniu” bytów logicznie niesprzecznych. Proces ten nie jest tylko jednorazowym aktem Bytu Samoistnego, ale jest raczej jest ustawicznym uniesprzecznianiem istnienia bytów skończonych. I w ten sposób Bóg stwarza wszystko w ustawicznym akcie stworzenia – creatio continua. Może się jednak zdarzyć tak (i zdarza się), że stworzenie oddala … Czytaj dalej „metafizyka Czystego Istnienia (4) – stwarzanie…”

metafizyka Czystego Istnienia (3)…

Bóg, Który jest ostatecznym Dobrem, Miłością, Pięknem i Prawdą, Istnieniem Samoistnym jest według objawienia Trójcą Osób. Co to znaczy i dlaczego? Czy ta troistość osób jest najbardziej wewnętrzną „właściwością” Istnienia Samoistnego? Czyste Istnienie jest Osobą. Czyste Istnienie nie jest istnieniem osoby (tak jest w przypadku człowieka, który jest osobą istniejącą), ale Osobowym Istnieniem, uosobionym Istnieniem

metafizyka Czystego Istnienia (2)…

Niczym nieuprzyczynowany Byt Absolutny, będący Samoistnym, Koniecznym Istnieniem jest ostateczną przyczyną każdego innego istnienia, które jest niekonieczne i w swym istnieniu zależne od tejże Ostatecznej Przyczyny. Taki Byt Absolutny jest doskonałością i absolutną realizacją wszystkich doskonałości. Utożsamia się on w sposób logiczny (i egzystencjalny) z Najwyższym Dobrem, Prawdą, Miłością, Pięknem i Jednością. Św. Tomasz z … Czytaj dalej „metafizyka Czystego Istnienia (2)…”