święta Bożego Narodzenia …

Święta Bożego Narodzenia ciepłe, rodzinne i kolorowe, wzruszające, radosne i spokojne

ale

dla wielu ludzi także zimne, straszne, samotne i smutne, przeżywane w lęku, w brudzie, w odosobnieniu, w strachu, na wygnaniu …

Ilu ludzi przeżywa je w radości i wzruszeniu, a ilu (czyż nie więcej) w bólu, lęku i smutku?

Z kim utożsamiał się Chrystus, Syn Boży. Jakie były Jego święta? Po której stronie opowiada się dzisiaj? Z kim On sam jest dzisiaj?