diagnoza …

Przewrotne poszukiwanie najniższych, prawie zwierzęcych przyjemności pcha całą zachodnią cywilizację w szaleństwo. Nikt nie reaguje, nikt nie protestuje bojąc się być oskarżonym o wydawanie wyroków, potępianie i chamstwo. Polityczna poprawność i fałszywa uprzejmość to jedyne akceptowane postawy względem kapryśnego, perwersyjnego i dekadenckiego społeczeństwa. Wygląda na to, że cała cywilizacja zachodnia postanowiła popełnić moralne, kulturalne i społeczne samobójstwo w atmosferze powszechnej akceptacji perwersji i zboczeń …

Zło i niemoralność stają się coraz bardziej aroganckie, a moralne tsunami (jakie przetacza się przez całą zachodnią cywilizację) z jego kolejnymi falami, pozostawia po sobie całkowite zniszczenie, ruiny i rumowisko. Jest powszechnie uznawanym truizmem stwierdzenie, że zachodnia cywilizacja umiera. I nikt się tym specjalnie nie przejmuje ….

Ludzie „jedzą i piją, sprzedają i kupują, sadzą i budują” …. Będąc całkowicie nieświadomi, albo wprost nie chcąc wiedzieć co się naprawdę dzieje z całą perwersyjną cywilizacją zachodnią …

Łukasz 17:26-30

„Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; nagle przyszedł potop i wygubił wszystkich. Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wygubił wszystkich; tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi.”

Tekst po angielsku
——————————-
diagnosis …

Perverse quest for pleasure is pushing the whole western civilization into madness. Nobody is reacting, nobody is protesting being afraid to be accused of judgmentalism or rudeness. Political correctness and „niceness” are the most important and the only correct attitudes toward the capricious and decadent society. This seems to be a mass moral, cultural and sociological suicide in an atmosphere of universal permissiveness ….

Evil and immorality are becoming more and more arrogant and the moral tsunami going through the entire western civilization is leaving after its successive waves a total disaster and absolute ruins. It’s a kind of well known truism that the civilization is dying … and people seem to be absolutely impassive and uninterested.

They are „eating and drinking, selling and buying, planting and building” ….. being absolutely unaware of what is really going on in this perverse civilization. Or perhaps they do not want to know?

Lc 17:26-30

„Just as it was in the days of Noah, so also will it be in the days of the Son of Man. People were eating, drinking, marrying and being given in marriage up to the day Noah entered the ark. Then the flood came and destroyed them all. „It was the same in the days of Lot. People were eating and drinking, buying and selling, planting and building. But the day Lot left Sodom, fire and sulfur rained down from heaven and destroyed them all. „It will be just like this on the day the Son of Man is revealed.

diagnoza naszej cywilizacji zachodniej …

Diagnoza współczesnego świata, współczesnej cywilizacji ….

Zastanawiałem się kiedyś jak można by określić jednym słowem naszą zachodnia cywilizację. Jakie jest słowo, które charakteryzuje ją najbardziej i najdosadniej …
Różne przychodziły mi do głowy pomysły, różne słowa:
– technika,
– rozwój,
– oświata,
– wolność,
– sprawiedliwość,

I NIE!!! Żadne z tych słow nie charakteryzuje naszego zachodniego świata w którym żyjemy. Jednego dnia spotkałem mojego współbrata zakonnego, młodego księdza, którego uczyłem przed laty w Zairze. Przyjechał po raz pierwszy na kilka dni do Europy i kiedy go zapytałem jak znajduje „ten świat” … jego odpowiedź była wstrząsająca. On dał mi to słowo, kótrego szukałem na określenie naszej cywlizacji … naszego świata. Niestety nie jest to słowo pozytywne. To słowo to AROGANCJA.

Niestety żyjemy w świecie niesamowitej, obezwładniającej wprost arogancji …
Przykłady arogancji:
– pracodawca,
– pracownik,
– dziecko,
– współmałżonek,
– i tak można by mnożyć w nieskończoność, przykłady arogancji w codziennym życiu.

ale chyba najbardziej wstrząsającym i porażającym przykładem jest nasza AROGANCJA WOBEC BOGA. To my próbujemy Go pouczać co jest dla nas dobre a co złe, co jest cnotą za co wadą … To jest dokładnie „powtórka z grzechu pierworodnego” – GRZECH PIERWSZYCH RODZICÓW, którzy wypowiedzieli Bogu posłuszeństwo, bo WIEDZIELI LEPIEJ!

cywilizacja …


Dokąd nas prowadzisz cywilizacjo?

–         Mimo wspaniałych sukcesów medycyny nie tylko nadal umieramy, ale wydaje się jakby było coraz więcej chorób.

–         Mimo wspaniałych sukcesów nauki i technologii, które mają czynić nasze życie wygodnym i szczęśliwym, wydaje się, że człowiek jest coraz bardziej nieszczęśliwy, zagubiony, sfrustrowany.

–         Mimo głoszonej z coraz większą arogancją wolności wydaje się jakby człowiek był  coraz bardziej zniewolony.

Co więcej, z moich obserwacji … więcej ludzi nieszczęśliwych, sfrustrowanych, zagubionych i niepewnych jutra znalazłem w bogatej i cywilizowanej Ameryce niż w zacofanej, ubogiej i „niecywilizowanej” Afryce.

Dokąd nas prowadzisz cywilizacjo?

Według danych socjologicznych i prognoz demograficznych bogate i cywilizowane kraje Europy Zachodniej i Ameryki Północnej weszły w fazę demograficznej, kulturowej i moralnej samozagłady. Dokąd nas prowadzisz cywilizacjo?