stawanie na głowie …

gdyby przyjąć tok myślenia niektórych dziennikarzy liberalistycznych, to trzeba by uznać, że najbardziej „niechrześcijańskim językiem” posługiwał się Pan Jezus.