:: – czy Ewangelia jest „all inclusive”?

Bardzo często słyszy się pozornie poprawne rozumowanie, że skoro Pan Bóg kocha wszystkich i nikogo ze zbawienia nie wyklucza, to i my nie powinniśmy na ten temat zabierać głosu, a już broń boże kogoś osądzać, czy zwracać uwagę na czyjeś błędy i grzechy. Skoro bowiem język Ewangelii jest „all inclusive”, to jakim prawem ktoś może wytykać czyjeś błędy i grzechy. Pan Jezus głosi przebaczającą miłość a nie potępianie i osądzanie …

 Jako argumenty z Ewangelii przytacza się i np. słowa Chrystusa:

„nie sądźcie, abyście i wy nie byli sądzeni”,  „zezwólcie chwastom róść aż do żniwa …” itp., itd.

Dosyć dziwne, pokrętne i bardzo niebezpieczne jest to rozumowanie. Skoro bowiem Jezus jest według tych „laksystycznych egzegetów” taki permisywistyczny i pozwalający na wszystko, to dlaczego tak bardzo walczy z faryzeuszami, dlaczego „straszy” wizjami sądu ostatecznego, dlaczego ustawicznie nawołuje do nawrócenia, dlaczego odpuszcza grzechy i ustanawia sakrament Spowiedzi ???? przecież to wszystko nie jest potrzebne, jest po prostu pozbawione sensu skoro Pan Bóg tak bardzo kocha wszystkich ludzi – nawet tych, którzy sobie z Niego kpią!

Czy nie jest tak, że Pan Bóg rzeczywiście i na pewno nie wyklucza nikogo ze zbawienia, ale !!!! dopuszcza fakt, że skoro dał nam prawdziwą wolność to my sami możemy się ze zbawienia wykluczyć. I to jest coś czego laksystyczni i permisywistyczni „teologowie” nie chcą przyjąć, negując tym samym realność największego daru jaki od Boga otrzymaliśmy, daru wolności. Skoro bowiem, bez względu na to co robię Bóg, który wszystkich (all inclusive) kocha i tak mnie na siłę i wbrew mnie samemu do zbawienia doprowadzi, to moja wolność jest tylko pozorna i marionetkowa.

Reklamy

pokorna rezygnacja czy zapowiedź czegoś poważnego?

Rezygnacja Papieża to tylko początek Kalwarii Kościoła …

Kościół to cierpiące Mistyczne Ciało Chrystusa. A w ostatnich 50 latach to Mistyczne Ciało Chyrstua cierpi z powodu Jego aroganckich i liberalnych członków, próbujących zniszczyć założony przez Chrystsa Kościół i budować go na nowo, na ruinach poprzedniego. Wielu takich liberałów doszło do władzy w Kościele, wielu zostało biskupami, a nawet kardynałami (vide – ostatnie skandale w USA) i oni próbują budować swój kościół, według swoich projektów i własnych, ludzkich planów. Niestety bolesny prym wiedzie w tym zdegenerowany i degrnerujgacy się coraz bardziej kościół w cywilizacji zachodniej; zachodnia Europa, a szczególnie Ameryka Północna.

modlitwa:
Panie Jezu Chryste, Ty założyłeś Twój Kościół na fundamencie Apostołów, Ty za Twój Kościół oddałeś swoje życie. Nie pozwól prosimy, aby zniszczyli go ludzie mali i przewrotni. Nie pozwól, aby do swoich celów i dla swojej kariery używali Twojego Świętego Kościoła. Poślij Twemu Kościołowi Ducha Mocy, Ducha Prawdy, Ducha Wspomożyciela, ducha Odnowiciela. Amen.

**********

The resignation of the Pope Benedict XVI is only a beginning of the Calvary of the Church. The Church, the Mystical Body of Christ was founded by Christ Himself on the Cross. The Renewal of the Church, wounded by liberals and perversities of some priests, bishops and even cardinals … must come through the suffering, persecutions and purifications. Only those who love the Church the Mystical Body of Christ in an unconditional way, will be able to go through the persecution.

The chaff must be sifted … And this is the only one way of sifting. The chaff and rubbish can not resist the persecution and will be sifted in the hour of Ultimate Truth. Come Holy Spirit, Spirit of Truth, Spirit of Power, Spirit of Consolation and Spirit of Courage. Come Holy Spirit and renew the Face of the Church of Christ deformed so much by human perversities and sins. Amen ….

Wolność, Równość, Kłamstwo

Joanna Bątkiewicz-Brożek / GN 03/2012 |

Rzeź ludności Wandei to jedna z czarnych plam na sumieniu Francji. Od czasów Wielkiej Rewolucji historycy mieli dbać, by Francuzi nie pamiętali o tej zbrodni. Kłamstwo wandejskie wyszło na jaw, ale jego demaskatorzy są dziś prześladowani.

Wandea jest raną, która przynosi chwałę – napisał Victor Hugo w „Roku 93”. W wojnie domowej o Wandeę brał udział jego ojciec, Hugo więc w książce spisał relację naocznego świadka: okrucieństwo o wyjątkowej skali. Z Wandejczyków zdzierano żywcem skórę i robiono z niej ubrania dla wojska, wbijano ich na pale, topiono na tratwach. Hugo nie użył jednak słów „terror” ani „ludobójstwo”.. O Wandei we Francji milczano przez ponad sto lat.

Stéphan Courtois, wybitny francuski historyk: – Masowe zbrodnie w Wandei popełnione między latem 1793 r. a wiosną 1794 r. były ukrywane i maskowane przez historyków republikańskich, potem przez komunistycznych. Robespierrowscy historycy dostali rozkaz, by dbać o rozprzestrzenianie narodowej amnezji o zbrodniach w Wandei. Do dziś to temat tabu na naszych uczelniach.

I temat niebezpieczny, bo ci, którzy mówią o Wandei prawdę, są dziś szykanowani przez… państwo. Jak Reynald Sécher, historyk, który kwestią Wandei zajmuje się od ponad 30 lat. Kiedy po raz pierwszy w swojej pracy naukowej o wojnie w Wandei użył określeń „ludobójstwo” i „eksterminacja”, zwolniono go z Sorbony.

Tymczasem z dokumentów, które ujawnił, wynika jasno: w Wandei doszło do ludobójstwa i pierwszej na tak wielką skalę eksterminacji ludzi. Chodziło o to, by wymordować najbardziej katolicki lud we Francji. A potem zniszczyć dowody zbrodni. Francja tej prawdy nie chce przyjąć.

więcej tutaj

warto przeczytać …

Największe i najbardziej popularne radio katolickie w Polsce.

Ale i najbardziej znienawidzone przez lewicę, dysponującą większością polskich mediów. Inwigilowane przez służby specjalne. Również finansowe. Obrzucane wszelkimi inwektywami, od „rozgłośni infantylnej” po „ksenofobiczną”, „szowinistyczną” i „antysemicką”.

W internecie o Radiu Maryja negatywnymi, wręcz obelżywymi określeniami zapisanych jest 15 tys. stron

więcej: www.wiara.pl

lęk przed prawdą …

 

Nasz współczesny świat cierpi na epidemię lęku przed prawdą …

Prawda jawi mu się jak upiór i zagrożenie wolności … a raczej samowoli i anarchii …

Szatan od początku posługujący się kłamstwem nadal niestety święci triumfy …