… piekło na ziemi …


„Samotnością, do której nie może już przeniknąć miłość, jest piekło”
J.Ratzinger, „Wykłady bawarskie z lat 1963-2004”

Do tych słów możnaby tylko dodać:
Niektórzy stwarzają sobie piekło już na ziemi zastępując miłość seksem i mimo eskalacji seksu pogłębiają swoją samotność. To jest właśnie ich piekło, do którego prawdziwa Miłość przeniknąć nie może …

….

Drugi tekst biblijny potępiający czynny homoseksulaizm jest zdecydowanie bardziej jednoznaczny. Przedstawia on grzech sodomski i gomorryjski jako czyn który ściągnął na Sodomę i Gomorrę gniew boży na bezpośrednio zaangażowanych slepotę.

„ Owi dwaj aniołowie przybyli do Sodomy wieczorem, kiedy to Lot siedział w bramie Sodomy. Gdy Lot ich ujrzał, wyszedł naprzeciw nich i oddawszy im pokłon do ziemi rzekł: Raczcie, panowie moi, zajść do domu sługi waszego na nocleg; obmyjcie sobie nogi. a rano pójdziecie w dalszą drogę. Ale oni mu rzekli: Nie! Spędzimy noc na dworze.
Gdy on usilnie ich prosił, zgodzili się i weszli do jego domu. On zaś przygotował wieczerzę, poleciwszy upiec chleba przaśnego. I posilili się. Zanim jeszcze udali się na spoczynek, mieszkający w Sodomie mężczyźni, młodzi i starzy, ze wszystkich stron miasta, otoczyli dom, wywołali Lota i rzekli do niego: Gdzie tu są ci ludzie, którzy przyszli do ciebie tego wieczoru? Wyprowadź ich do nas, abyśmy mogli z nimi poswawolić!

Lot, który wyszedł do nich do wejścia, zaryglowawszy za sobą drzwi, rzekł im: Bracia moi, proszę was, nie dopuszczajcie się tego występku! Mam dwie córki, które jeszcze nie żyły z mężczyzną, pozwólcie, że je wyprowadzę do was; postąpicie z nimi, jak się wam podoba, bylebyście tym ludziom niczego nie czynili, bo przecież są oni pod moim dachem! Ale oni krzyknęli: Odejdź precz! I mówili: Sam jest tu przybyszem i śmie nami rządzić! Jeszcze gorzej z tobą możemy postąpić niż z nimi! I rzucili się gwałtownie na tego męża, na Lota, inni zaś przybliżyli się, aby wyważyć drzwi.

Wtedy ci dwaj mężowie, wsunąwszy ręce, przyciągnęli Lota ku sobie do wnętrza domu i zaryglowali drzwi. Tych zaś mężczyzn u drzwi domu, młodych i starych porazili ślepotą. Toteż na próżno usiłowali oni odnaleźć wejście. A potem ci dwaj mężowie rzekli do Lota: Kogokolwiek jeszcze masz w tym mieście, zięcia, synów i córki oraz wszystkich bliskich, wyprowadź stąd. Mamy bowiem zamiar zniszczyć to miasto, ponieważ oskarżenie przeciw niemu do Pana tak się wzmogło, że Pan posłał nas, aby je zniszczyć. A wtedy Pan spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia od Pana z nieba.” (Rdz 19:1-13, 24)

media …


Media przestały być instrumentami informacji, lecz stały się narzędziami ideologii i manipulacji … Najczęściej bardzo stronniczej i niebezpiecznej. Wygląda na to, że media są obecnie największą trucizną i najbardziej niebezpieczną rzeczywistością współczesnej cywilizacji. Najlepszym, przykładem tej szkodliwej i wręcz toksycznej działalności mediów jest na siłę lansowana „polityczna poprawność” i bezwzględna, a zarazem karykaturalna tolerancja wobec wszystkiego, wobec najbardzeij chorych perwersji i dewiacji. Libertyńska ideologia doskonale wykorzystuje miedia jako tubę swoich absurdalnych roszczeń.

nowoczesna Europa …


Co 27 sekund zabijane jest w Europie nienarodzone dziecko. Co piąta ciąża na naszym kontynencie kończy się aborcją.

na 6,4 mln ciąż w krajach europejskich, notuje się 1,16 mln aborcji. Oznacza to, że co roku ginie o połowę więcej nienarodzonych dzieci niż wynosi liczba ludności Cypru (790 tys.).

Dobrowolne przerwania ciąży wykonane w Wielkiej Brytanii, Francji, Rumunii, Włoszech, Niemczech i Hiszpanii stanowią 77 proc. całkowitej liczby aborcji dokonanych na terenie Europy …
więcej w portalu : www.wiara.pl

stawanie na głowie …

gdyby przyjąć tok myślenia niektórych dziennikarzy liberalistycznych, to trzeba by uznać, że najbardziej „niechrześcijańskim językiem” posługiwał się Pan Jezus.