październik miesiącem Różańca …

Odmawiajmy Różaniec …

– Część Radosna
– Część Bolesna
– Część Chwalebna
– Tajemnica Światła

Jednym z najbardziej znanych cudów modlitwy różańcowej jest cud w Hiroszimie. Po ataku nuklearnym okazało się, że w mieście pozostały nietknięte 2 budynki (wszystko inne było całkowicie zniszczone), w których przeżyli ludzie. Mówili oni, że w nocy przed atakiem ukazał im się Anioł i zaprowadził ich do domów rodzin, które posłuchały wezwania Maryi do odmawiania różańca. Eksperci USA uznali, że zjawisko to musiało mieć charakter nadprzyrodzony.

brewiarz w 4 językach …


Pojawiła się moja nowa, mała stronka, która może być bardzo pomocna …

Na niej kilka pomocnych tekstów i linki do brewiarza on-line w 4 językach: po polsku, angielsku, francusku i łacinie.

Oto jej adres:

Brewiarz

Zapraszam do korzystania.

bądź wola Twoja …


Nie wystarczy modlić się „bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi”. Trzeba jeszcze tej Bożej woli nie stawiać przeszkód, nie sprzeciwiać się egoizmem i małostkowością, grzechami i nałogami.

o duszo …


Wpatruj się umysłem w Zwierciadło Wieczności,
wznieś duszę do Blasku Chwały (por. Hbr 1, 3),
przyłóż serce do Obrazu Boskiej Istoty (por. Hbr 1, 3)
i przez kontemplację
cała się przemieniaj w obraz samego bóstwa (por. 2 Kor 3, 18),
abyś i ty odczuła to,
co odczuwają przyjaciele kosztując ukrytej słodyczy,
zachowanej od początku przez Boga dla tych,
którzy Go miłują (por. Ps 31, 20; 1 Kor 2, 9).

Omiń wszystkie sidła,
w które w tym zwodniczym i niespokojnym świecie
uwikłani są jego ślepi miłośnicy,
i całym sercem pokochaj Tego,
który się cały oddał dla twej miłości.

Jego piękność podziwiają słońce i księżyc;
Jego nagrody są bezcenne i niezmiernie wielkie (por. Ps 145, 3);
mówię o Synu Najwyższego,
którego Dziewica porodziła i po narodzeniu dziewicą pozostała.
(św. Klara z Asyżu)

modlitwa … czy poszukiwanie siebie ?

Zasada „wszystko albo nic” ma zabójcze skutki dla modlitwy. Ponieważ ludzie rzadko czują, że mogą się pomodlić solidnie i wystarczająco długo, dlatego nie modlą się w ogóle.
………

Drogi Kasjelu, wiem, że Twój podopieczny siedzi teraz po turecku przed zapaloną świecą i wystylizowaną ikoną, pali kadzidło i stara się szybko przebrnąć drogę medytacji, aby zanurzyć się w kontemplacyjnym, pozasłownym obcowaniu z samym Bogiem. Twoim zadaniem jest tak przejąć go losem jego sąsiadki, która właśnie znalazła się w szpitalu i czeka na wyniki badań onkologicznych, aby pobiegł do najbliższego kościoła – bardzo dobrze, że jest barokowy i nie odpowiada jego niby ascetycznym gustom – upadł na kolana przed brzydkim, jego zdaniem, tabernakulum, złożył ręce tak mocno, jakby od tego miała zależeć skuteczność prośby, i z równym zaangażowaniem wypowiadał słowa prostej dziecinnej modlitwy, bo wzniosłych i wymyślnych fraz nie będzie w stanie ułożyć, ze strachu i troski o tę piękną dziewczynę. A jeśli przy okazji odkryje wreszcie, że jest w niej zakochany, to będziemy mieć dwie pieczenie upieczone na jednym ogniu. Nie bój się, Kasjelu, w sprawie dziewczyny widziałem się już dziś z Rafałem. Obiecał, że zrobi, co w jego mocy. Sam wiesz, co to znaczy.

Janusz Pyda OP
w: W Drodze