Nowenna Pompejańska

 • Pomp2+ W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego
 • Wierzę w Boga …
 • Ojcze nasz …
 • Zdrowaś Maryjo …
 • Chwała Ojcu …
 • Tajemnice Radosne
  • Zwiastowanie N.M.P.
  • Nawiedzenie św. Elżbiety
  • Narodzenie w Betlejem
  • Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  • Odnalezienie Pana Jezusa
 • Tajemnice Światła
  • Chrzest Jezusa w Jordanie
  • Cud w Kanie Galilejskiej
  • Nauczanie i nawoływanie do nawrócenia
  • Przemienienie na górze Tabor
  • Rozmnożenie chleba i ustanowienie Eucharystii
 • Tajemnice Bolesne
  • Modlitwa w Ogrójcu
  • Pojmanie i Ubiczowanie
  • Ukoronowanie cierniem
  • Droga Krzyżowa
  • Ukrzyżowanie i Śmierć
 • Tajemnice Chwalebne
  • Zmartwychwstanie
  • Wniebowstąpienie
  • Zesłanie Ducha Świętego
  • Wniebowzięcie
  • Ukoronowanie N.M.P. na Królową Nieba i ziemi
 • Po Różańcu przez pierwsze 27 dni nowenny – część błagalna

Pomnij o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twojej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twojej świątyni w Pompejach wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.

 • Po Różańcu przez drugie 27 dni nowenny – część dziękczynna

Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.

 • Pod Twoją obronę …
 • Królowo Różańca świętego, módl się za nami!” x 3
Reklamy

październik miesiącem Różańca …

Odmawiajmy Różaniec …

– Część Radosna
– Część Bolesna
– Część Chwalebna
– Tajemnica Światła

Jednym z najbardziej znanych cudów modlitwy różańcowej jest cud w Hiroszimie. Po ataku nuklearnym okazało się, że w mieście pozostały nietknięte 2 budynki (wszystko inne było całkowicie zniszczone), w których przeżyli ludzie. Mówili oni, że w nocy przed atakiem ukazał im się Anioł i zaprowadził ich do domów rodzin, które posłuchały wezwania Maryi do odmawiania różańca. Eksperci USA uznali, że zjawisko to musiało mieć charakter nadprzyrodzony.