Miłosierdzie Boże…

 

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie.” (Mt 11,28-30)

O niepojęte i niezgłębione Miłosierdzie Boże,
Kto Cię godnie uwielbić i wysławić może,
Największy przymiocie Boga Wszechmocnego,
Tyś słodką nadzieją dla człowieka grzesznego (Dz. , 951).

Miłosierdzie Boże …

 

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie.” (Mt 11,28-30)

O niepojęte i niezgłębione Miłosierdzie Boże,
Kto Cię godnie uwielbić i wysławić może,
Największy przymiocie Boga Wszechmocnego,
Tyś słodką nadzieją dla człowieka grzesznego (Dz. , 951).

Akt poświęcenia Rosji i Ukrainy

Modlitwa, którą papież odmówi podczas aktu poświęcenia Rosji i Ukrainy

Za: https://deon.pl/kosciol/watykan-publikuje-tresc-modlitwy-ktora-papiez-odmowi-podczas-aktu-poswiecenia-rosji-i-ukrainy,1947155

O Maryjo, Matko Boga i Matko nasza, w tym czasie próby zwracamy się do Ciebie. Jako nasza Matka kochasz nas i znasz nas: żadna troska naszych serc nie jest przed Tobą zakryta. Matko Miłosierdzia, jakże często doświadczaliśmy Twojej uważnej opieki i Twojej spokojnej obecności! Nie przestajesz prowadzić nas do Jezusa, Księcia Pokoju.

Jednak zboczyliśmy z tej drogi pokoju. Zapomnieliśmy o lekcji wyciągniętej z tragedii ubiegłego wieku, poświęceniu milionów poległych w dwóch wojnach światowych. Zlekceważyliśmy zobowiązania, które podjęliśmy, jako wspólnota narodów. Zdradziliśmy marzenia ludzi o pokoju i nadzieję młodych. Chorowaliśmy z chciwości, myśleliśmy tylko o własnych narodach i ich interesach, staliśmy się obojętni i pochłonięci naszymi egoistycznymi potrzebami i troskami. Postanowiliśmy ignorować Boga, zadowalać się naszymi iluzjami, stawać się aroganckimi i agresywnymi, tłumić niewinne życie i gromadzić broń. Przestaliśmy być stróżami naszych sąsiadów i włodarzami naszego wspólnego domu. Wojną spustoszyliśmy ogród ziemi, a naszymi grzechami złamaliśmy serce naszego Ojca Niebieskiego, który pragnie, abyśmy byli braćmi i siostrami. Staliśmy się obojętni na wszystkich i wszystko oprócz nas samych. Teraz ze wstydem wołamy: Przebacz nam, Panie!

Święta Matko, pośród nędzy naszej grzeszności, pośród naszych zmagań i słabości, pośród tajemnicy nieprawości, jaką jest zło ​​i wojna, przypominasz nam, że Bóg nigdy nas nie opuszcza, ale nadal patrzy na nas z miłością, zawsze gotowy nam przebaczyć i podnieś nas do nowego życia. On dał nam Ciebie i uczynił Twoje Niepokalane Serce schronieniem dla Kościoła i całej ludzkości. Z łaski Bożej wolisz zawsze z nami; nawet w najbardziej niespokojnych momentach naszej historii jesteś po to, aby prowadzić nas z czułą miłością.

Zwracamy się teraz do Ciebie i pukamy do drzwi Twojego serca. Jesteśmy Twoimi ukochanymi dziećmi. W każdym wieku dajesz się nam poznać, wzywając nas do nawrócenia. W tej ciemnej godzinie pomóż nam i udziel nam pocieszenia. Powiedz nam jeszcze raz: „Czy nie jestem tutaj, ja, która jestem twoją Matką?” Możesz rozwiązać węzły naszych serc i naszych czasów. W Tobie pokładamy nasze zaufanie. Jesteśmy pewni, że zwłaszcza w chwilach próby nie będziecie głuchy na nasze błagania i przyjdziecie nam z pomocą.

To właśnie zrobiliście w Kanie Galilejskiej, kiedy wstawialiście się u Jezusa, a On dokonał pierwszego ze swoich znaków. Aby zachować radość uczty weselnej, powiedziałeś mu: „Nie mają wina” (J 2, 3). Teraz, o Matko, powtórz te słowa i tę modlitwę, bo w naszych czasach zabrakło nam wina nadziei, uciekła radość, zanikło braterstwo. Zapomnieliśmy o naszym człowieczeństwie i zmarnowaliśmy dar pokoju. Otworzyliśmy nasze serca na przemoc i destrukcję. Jak bardzo potrzebujemy Twojej matczynej pomocy!

Dlatego, Matko, wysłuchaj naszej modlitwy.

Gwiazdo morza, nie daj się rozbić w burzy wojennej.

Arko Nowego Przymierza, inspiruj projekty i ścieżki pojednania.

Królowo Nieba, przywróć światu pokój Boży.

Wyeliminuj nienawiść i pragnienie zemsty i naucz nas przebaczenia.

Uwolnij nas od wojny, chroń nasz świat przed groźbą broni jądrowej.

Królowo Różańca, uczyń nas potrzebą modlitwy i miłości.

Królowo Rodziny Ludzkiej, pokaż ludziom drogę braterstwa.

Królowo Pokoju, uproś pokój dla naszego świata.

O Matko, niech Twoja bolesna prośba poruszy nasze zatwardziałe serca. Niech łzy, które wylałeś za nas, sprawią, że ta dolina wyschnięta przez naszą nienawiść na nowo rozkwitnie. Niech wśród grzmotu broni Twoja modlitwa zwróci nasze myśli ku pokojowi. Niech Twój matczyny dotyk uspokoi tych, którzy cierpią i uciekają przed deszczem bomb. Niech wasza matczyna przytula pocieszy tych, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów i ojczyzny. Niech Twoje Bolesne Serce pobudzi nas do współczucia i natchnie nas do otwarcia drzwi i opieki nad naszymi braćmi i siostrami, którzy są zranieni i odrzuceni.

Święta Matko Boża, gdy stałaś pod krzyżem, Jezus widząc ucznia u twego boku powiedział: „Oto syn twój” (J ​​19,26). W ten sposób powierzył wam każdego z nas. Do ucznia i do każdego z nas powiedział: „Oto Matka twoja” (w. 27). Matko Maryjo, pragniemy teraz powitać Cię w naszym życiu i naszej historii. W tej godzinie ludzkość znużona i zrozpaczona stoi z wami pod krzyżem, potrzebując zawierzyć się wam i przez was poświęcić się Chrystusowi. Naród Ukrainy i Rosji, który czci Cię z wielką miłością, teraz zwraca się do Ciebie, nawet gdy Twoje serce bije współczuciem dla nich i dla wszystkich narodów zdziesiątkowanych przez wojnę, głód, niesprawiedliwość i biedę.

Dlatego Matko Boża i Matko nasza, Twojemu Niepokalanemu Sercu uroczyście zawierzamy i poświęcamy siebie, Kościół i całą ludzkość, zwłaszcza Rosję i Ukrainę. Przyjmij ten czyn, który wykonujemy z ufnością i miłością. Spraw, aby wojna się skończyła, a pokój rozprzestrzenił się na całym świecie. „Fiat”, który powstał z serca, otworzył przed Księciem Pokoju drzwi historii. Ufamy, że w Twoim sercu ponownie zaświta pokój. Tobie poświęcamy przyszłość całej rodziny ludzkiej, potrzeby i oczekiwania wszystkich ludzi, troski i nadzieje świata.

Niech za Twoim wstawiennictwem Boże miłosierdzie zostanie wylane na ziemię, a łagodny rytm pokoju powróci, aby upamiętnić nasze dni. Matki Bożej „Fiat”, na którą zstąpił Duch Święty, przywróć nam harmonię pochodzącą od Boga. Niech Ty, nasza „żyjąca fontanna nadziei”, nawadniaj suchość naszych serc. W Twoim łonie Jezus przyjął ciało; pomóż nam wesprzeć wzrost komunii, kiedyś chodziłaś ulicami naszego świata, prowadź nas teraz drogami pokoju. Amen.

zapraszam wszystkich wierzących do włączenia się w akt poświęcenia Rosji i Ukrainy.

Poświęcenie – wersja modlitwy do druku w formacie .pdf

366 dni refleksji

Nie ma miłości Boga bez miłości bliźniego. Nie ma miłości bliźniego bez miłości Boga. Miłość Boga bez praktycznej miłości bliźniego jest faryzeizmem i hipokryzją. Miłość bliźniego bez miłości Boga jest ostatecznie egoizmem i samouwielbieniem, poszukiwaniem siebie i dobrego samopoczucia.” – „Mów do ludzkich sumień„, s. 39

Książkę „Mów do ludzkich sumień” można zamówić tutaj: mow.kazania.org

Więcej o autorze i samej książce TUTAJ
i TUTAJ

Ofiarami za książkę wspieramy:
Dada Maisha Chekechea Centre” czyli szkołę dla sierot w Morogoro w centralnej Tanzanii


Centre Humanitaire de Santé pour les enfants pauvres”, czyli szpitalik dla dzieci w Moroni na wyspach Komorach, na Oceanie Indyjskim.

Podziękowanie za złożone dotychczas ofiary TUTAJ