wiek prześladowań za wiarę …

Od 150 do 200 mln chrześcijan jest na co dzień zagrożonych dyskryminacją i prześladowaniami za swą wiarę.
” … kiedy do redakcji coraz częściej i z różnych części świata zaczęły napływać informacje o masowych mordach i prześladowaniu chrześcijan. Zdaliśmy sobie sprawę, że mamy do czynienia ze zjawiskiem ogólnoświatowym … „

więcej …

pokorna rezygnacja czy zapowiedź czegoś poważnego?

Rezygnacja Papieża to tylko początek Kalwarii Kościoła …

Kościół to cierpiące Mistyczne Ciało Chrystusa. A w ostatnich 50 latach to Mistyczne Ciało Chyrstua cierpi z powodu Jego aroganckich i liberalnych członków, próbujących zniszczyć założony przez Chrystsa Kościół i budować go na nowo, na ruinach poprzedniego. Wielu takich liberałów doszło do władzy w Kościele, wielu zostało biskupami, a nawet kardynałami (vide – ostatnie skandale w USA) i oni próbują budować swój kościół, według swoich projektów i własnych, ludzkich planów. Niestety bolesny prym wiedzie w tym zdegenerowany i degrnerujgacy się coraz bardziej kościół w cywilizacji zachodniej; zachodnia Europa, a szczególnie Ameryka Północna.

modlitwa:
Panie Jezu Chryste, Ty założyłeś Twój Kościół na fundamencie Apostołów, Ty za Twój Kościół oddałeś swoje życie. Nie pozwól prosimy, aby zniszczyli go ludzie mali i przewrotni. Nie pozwól, aby do swoich celów i dla swojej kariery używali Twojego Świętego Kościoła. Poślij Twemu Kościołowi Ducha Mocy, Ducha Prawdy, Ducha Wspomożyciela, ducha Odnowiciela. Amen.

**********

The resignation of the Pope Benedict XVI is only a beginning of the Calvary of the Church. The Church, the Mystical Body of Christ was founded by Christ Himself on the Cross. The Renewal of the Church, wounded by liberals and perversities of some priests, bishops and even cardinals … must come through the suffering, persecutions and purifications. Only those who love the Church the Mystical Body of Christ in an unconditional way, will be able to go through the persecution.

The chaff must be sifted … And this is the only one way of sifting. The chaff and rubbish can not resist the persecution and will be sifted in the hour of Ultimate Truth. Come Holy Spirit, Spirit of Truth, Spirit of Power, Spirit of Consolation and Spirit of Courage. Come Holy Spirit and renew the Face of the Church of Christ deformed so much by human perversities and sins. Amen ….

Trochę to inaczej niż media prezentują …

Tylko kościelna Caritas, największa w kraju organizacja pozarządowa, prowadzi 9 tys. placówek oraz angażuje 102 tys. wolontariuszy, choć jej aktywność odnotowywana jest w mediach wyłącznie przy okazji akcji wigilijnej. Tymczasem wartość pomocy udzielanej przez Caritas wyniosła w ubiegłym roku 482,5 mln zł, pozyskanych głównie ze zbiórek i dobrowolnych ofiar. Tak więc tylko działalność tej jednej organizacji równoważy finansowe wsparcie państwa na rzecz Kościoła. Czy ktokolwiek czytał lub słyszał o tym w mediach niekościelnych? Albo o tym, że na terenie parafii działa 6,8 tys. organizacji na rzecz chorych i niepełnosprawnych, opiekujących się 664 tys. osób, o których najczęściej nikt inny nie pamięta? Kościół finansuje także kilkaset przedszkoli i 514 szkół katolickich. Gigantyczny jest też jego wkład w ochronę dóbr kultury narodowej, co wyraża się liczbą 11 670 zabytkowych obiektów, utrzymywanych i restaurowanych z funduszy parafialnych, zakonnych i diecezjalnych. To my składamy się na te wszystkie fundusze i jasno z tego zestawienia wynika, że katolicy są grupą, która w swej ofiarności na rzecz dobra wspólnego nie ma sobie w kraju wielu równych.

więcej

wiara

Nie wystarczy wierzyć w Boga, trzeba jeszcze bezdyskusyjnie wierzyć tzn. ufać Bogu.
A pierwszym momentem tej wiary jest, ze On naprawdę posłał swojego Syna dla naszego zbawienia, że tenże Syn Boży naprawdę założył Kościół dla naszego zbawienia, że tenże Kościół jest święty mimo braków i grzechów swoich członków …