sieroty ….

Bez wiary w Boga Ojca każdy lud jest tylko ludem sierot, jeśli nie podrzutków
Bernanos